Voor de laatste nieuwe informaties.

LINK Click hierop! Click HIER

Voor de laatste nieuwe informaties.


Toegelaten jaarbedragen inzake de cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit (jaar 2007).

gepensioneerde +65jaar


Activiteit werknemer -- -- 17149,20€ zonder kinderlast en 20860,00€ met kinderlast.
Activiteit zelfstandige -- -- 13719,36€ zonder kinderlast en 16687,99€ met kinderlast.

gepensioneerde -65jaar met alleen OP('s)


Activiteit werknemer -- -- 16000,00€ zonder kinderlast en 20000,00€ met kinderlast.
Activiteit zelfstandige -- -- 12800,00€ zondedr kinderlast en 16000,00€ met kinderlast.

jpg