Levensbewijzen.

Wie moet een zesmaandelijks levensbewijs indienen?

Alle gepensioneerden die:
• langdurig (ongeveer 1 jaar), permanent of definitief in het buitenland verblijven
• en van wie het pensioen op een financiële rekening geopend in België wordt uitbetaald.
Opmerking: Gepensioneerden die in het buitenland verblijven en hun pensioen ontvangen
op een buitenlandse financiële rekening moeten vóór iedere betaling een levensbewijs indienen bij:
De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Wetstraat 71
B-1040 BRUSSEL


Waar kan ik deze levensbewijzen verkrijgen?


Deze formulieren kan u downloaden van onze website.
Ik wil het levensbewijs downloaden.

Mag ik een ander model van levensbewijs gebruiken?


Ja, op voorwaarde dat alle elementen vervat in ons levensbewijs ook opgenomen zijn in dat model.

Wie kan het levensbewijs legaliseren?


Het levensbewijs moet ingevuld en voor echt worden verklaard door een officiële overheid. Bijvoorbeeld: een consul, een gezant, een ambassadeur, een burgermeester of eventueel een politiecommissaris.
Opmerking: Medische attesten worden niet aanvaard!

Wanneer moet ik een levensbewijs indienen


U moet tweemaal per jaar spontaan een levensbewijs zenden aan onze diensten, één in januari en één in juli.

Het levensbewijs van januari


• moet onze diensten bereiken tussen 1 en 15 januari
• mag ten vroegste gedateerd zijn op 1 december

Het levensbewijs van juli


• moet onze diensten bereiken tussen 1 en 15 juli
• mag ten vroegste gedateerd zijn op 1 juni

Hoe kan ik het levensbewijs overmaken aan jullie diensten?


U moet het levensbewijs per gewone post of per fax verzenden aan:
Thesaurie Directie van Pensioenen(CDVU)
Ministerie van Financiem van Belgie
Kunstlaan 30
B-1040 BRUSSEL
Algemeen faxnummer:
+32(0)2233 75 04

Wat gebeurt er als ik het levensbewijs niet indien?


Indien u geen levensbewijs heeft ingediend, worden alle betalingen gestort op de rekening van de dienst Liggende Gelden van de Rekenplichtige der Geschillen.
Pas na ontvangst van het levensbewijs worden alle gelden vrijgegeven.