Burgelijke stand - Overlijden.

Burgerlijke Stand
1. Overlijden


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.
Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Belgische ambassade of consulaat meedeelt.

Waar wordt het overlijden aangegeven?
Indien ťťn van uw familieleden in het buitenland overlijdt, moeten de lokale overheden in principe een overlijdensakte opmaken. Indien dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of consulaat de akte kunnen opmaken.

Is de buitenlandse overlijdensakte geldig in BelgiŽ?
Een buitenlandse overlijdensakte is rechtsgeldig in BelgiŽ op voorwaarde dat het opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

De buitenlandse overlijdensakte akte moet gelegaliseerd zijn.

Moet een buitenlandse overlijdensakte overgeschreven worden in BelgiŽ?
U vindt hierover meer informatie in de rubriek akten.

Kan de Belgische ambassade of consulaat of de FOD Buitenlandse Zaken mij helpen bij overlijden van een familielid in het buitenland?
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade of consulaat kunnen hulp bieden bij het verstrekken van inlichtingen, de repatriŽring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene. U vindt de nodige inlichtingen hierover in de rubriek bijstand.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:
Duitsland Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
- Uw Belgische gemeente