Onze eerste uitstap maakten wij met een bus naar Soest.
Dit was een proef om vast te stellen hoe men alles zou kunnen organiseren en hoe de deelnemers zouden tevreden zijn.

Als eerst bezochten wij de Kazerne Adam om vanaf daar te vertrekken naar het centrum van deze stad. Hier hebben wij dan ook ons middagmaal genomen en zijn nadien vertrokken naar de Möhnedamm.

Deze dag werd dan nog afgesloten met een bootsvaart over de Möhnesee.
Men was ervan overtuigd dat zulke uitstappen in de toekomst moesten voortgezet worden.