Interessante nieuwsberichten van BelgiŽ.
Van 1900-1999
Bijkomende inlichtingen om deze lijst aan te vullen zijn steeds welkom.


Even opfrissen wat voorafging:
Prehistorische tijd. (Neanderthaler)500.000 v. Chr.
Romijnse tijd met Jules Caesar van. 57-51 v. Chr., en Cladius van 16 - 13 v. Chr.
De Merovingische en Karolingische periode.(Franken in BelgiŽ)
Middeleeuwen. 840 - Opkomst van de steden.
Bourgondische tijd. Vanaf 1384 beheert Filip de Stoute Vlaanderen en nadien volgt zijn kleinzoon Filip de Goede hem op.
Spaanse tijd. 1494 - 1714 heerst Karel V en vanaf 1555 Filip -II
Oostenrijkse tijd- 1712-1744 Karel -VI en Marie Theresia.
Verenigde Nederlandse Staten.1790 met Jozef -II
Franse tijd. Napoleon 1720-1814 slag bij Waterloo.
Nederlandse tijd. Willem -I van 1814 tot 1828.
Onafhankelijkheid:
25 augustus 1830 (21jul eedaflegging Leopold van Sachen Coburg Gotha).
Leopold I
1831 Grondwet.
1834 De katholieken winnen en blijven 30 jaar aan de macht.
Koloniale verleden. Koning Leopold -II was er voorstander van en in 1876 in een door de Conferentie van Berlijn wordt Kongo erkend.
1900 - 1902 Onze schatkist vertoont een overschot van 10.347.128 frank.
De haven van Antwerpen wordt verder uitgebreid.
In Turnhout worden er boortorens geplaatst om naar steenkool te zoeken.
Opening Zuidstation in 1902.
In 1903 verdwijnen de met paarden getrokken tramwagens uit Antwerpen.
De productie van de Minerva start en wordt al snel als de "Belgische Rolls Royes" genoemd.
1903 - 1905De eerste elektrische trams rijden te Antwerpen.
1904-Reusachtige brand in de Petroleum - Zuid te Antwerpen. 10 Dagen lang brandt de Petroleum installaties in de haven van Antwerpen.
1905 was de 75e verjaardag van de onafhankelijkheid.
1906 - 1908De politieagenten worden uitgerust met een zogenaamde Truncheau, een knuppel die al lang in Engeland gebruikt wordt.
Treinongeluk te Kontich, deze trein reed aan een snelheid van 30Km/uur, 37 doden 70 gekwetsten.
Inhuldiging haven van Zeebrugge 1907 waardoor er een havenstaking volgde te Antwerpen.
Grote overstromingen in Vlaanderen 1906 Antwerpen inbegrepen.
1909 - 1911 Leopold II overleden ťťn jaar na de schenking van Kongo aan BelgiŽ.
Graf Leopold II
Karel Verbist, de koning van de velodroom, laat bij een tragisch ongeval het leven.
Louis Blťriot vliegt het Kanaal over, 38Km Calais - Dover in 37 minuten.
Zeer droge zomer in 1911 watersnood.
1912 - 1914De oorlogsdreiging neemt toe.
De regering wil de algemene dienstplicht invoeren om zo het aantal manschappen uit te breiden tot 340.000 man, doch men komt te laat, als de Duitsers ons land binnenvallen heeft het leger maar een sterkte van 200.000 man.
De verschillen tussen arm en rijk is zeer hoog.
1915 hongersnood.
1914 - 1918
1916 ellende. 1917 alles wordt door de Duitsers aangeslagen.
1918 8,3 miljoen dode soldaten 7 miljoen verminkte 8 miljoen dode burgers.
11nov1918 einde oorlog.-.Bevrijding - wapenstilstand.
Wapenstilstand 1918
Intrede Koning Albert en Elisabeth.
1919 duizenden doden door de Spaanse griep.
Spaanse griep

1920 Olympische spelen te Antwerpen. (BelgiŽ - Tsjecho-Slowakije) BelgiŽ wint.
1921 De vrouwen eisen het kiesrecht op en gaan voor de eerste keer naar de stembus.
Ook het stakingsrecht, vrijheid van vereniging en het invoeren van de achturendag komt er.
1922 Inhuldiging graf van de onbekende soldaat door Koning Albert.
BelgiŽ - Nederland 2-1 en een zeer strenge winter.
1923 Heroprichting van de Universiteitsbibliotheek van Leuven.
Eerste manifestatie tegen de vernederlandsing door de walen.
1924 overstroming Brussel - Halle door regenval.
1925 de Oostkantons worden bij BelgiŽ gevoegd (Eupen Malmedy St-Vith). 1926 Luik onder waterpeil Ī2m. Huwelijk van Prins Leopold en Astrid.
1927 Charles Lindbergh wordt door de Koning ontvangen.
Charles Lindbergh
1928 Inhuldiging van de nieuwe Universiteitsbibliotheek v Leuven.
1929 zeer strenge winter met honderden doden. Schelde was dichtgevroren.
Maurice Dewaele wint ronde van Frankrijk, 8 Belgen bij de 15 eerste.
1930 30april openen van de wereldtentoonstelling te Antwerpen voor de derde keer na 1885 en 1894.
Geboorte van Koning Boudewijn.
geboorte Koning Boudewijn 1930
1931 begin werken van de schelde tunnel
en Albertkanaal Antwerpen - Luik.
begin werken tunnel te Antw.
Sabena proefvlucht Brussel- Kongo.
1933 Opening van schelde tunnel en Albert Einstein verblijft korte tijd in BelgiŽ als Nazievluchteling.
1934 dood van Koning Albert te Marche-les-Dames Ongeluk.
Koning Albert 1934
Leopold II wordt hierdoor Koning. Een dolfijn van 500Kg in de schelde.
Inhuldiging van het Albertkanaal.
1935 Koningin Astrid verongelukt te Zwitserland.
Kinigin Astrid 1935
Wereldtentoonstelling Brussel.
1936 staking in de haven van Antwerpen.
Havenstaking Antwerpen 1936
Orkaan treft Oost en West Vlaanderen.
1937 Spaanse Baskische vluchtelingen wegens burgeroorlog van Gen Franco.
Baskische vluchtelingen 1937
Begin autosnelweg Antwerpen Brussel.
1938 Autosnelwegen uitbreidingen (Antwerpen - Brussel) en (Brussel Ė Gent - Oostende).
Mijn geboortejaar.
1939 Hitler en Stalin verdelen Polen, twee dagen later verklaren Groot BrittanniŽ en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.
Mobilisatie der troepen in BelgiŽ.
Mobilisatie 1939
Ontploffing in de fabrieken van Herstal 12 doden.
1940 op 10mei om 04:30 uur vallen de Duitsers BelgiŽ binnen en na 18 dagen capituleerde BelgiŽ met gevolg van grote vluchtelingen stroom.
Capitulatie 1940
1941 De Duitsers vorderen alles op met gevolg van rantsoenering op het voedsel.
rantsoeneringen 1941
1942 Collaboratie meer en meer waardoor nog meer armoede en hongersnood heerst.
Colaboratie
1943 de Amerikanen beginnen met hun bombardementen.
Amerikaanse bobardementenAmerikaanse bobardementen
1944 begin van de bevrijding. De collaborateurs worden gearresteerd.
V1 en V2 bommen treffen het Kempenland.
1945 einde januari is de bevrijding afgelopen.
Er werden nog meer V1-2 bommen afgevuurd en treffen vooral Antwerpen en Luik.
V1 bomV2 bom
De grote drie komen samen Chirchill Ė Roosevelt en Stalin.
Op 30 april pleegt Hitler zelfmoord.
1946 24 leden van de Gestapo staan voor de rechter te Hasselt.
Hasselt veroordeling gestapoīs
Manifestaties tegen terugkeer van Koning Leopold.
De smokkel bloeit aan het Nederlands -Belgisch grensgebied.
1947 Stichting van de BENELUX.
De schelde was dichtgevroren.schelde 1947Schelde
De duikersklok Prof Piccard in BelgiŽ gebouwd wordt ingescheept voor Golf van Guinea (record 4000m diepte).
Stan Laurel en Oliver Hardy zijn op bezoek met hun echtgenote te Antwerpen.
1948 Bernard Montgommery bezoekt ons land.
De kleuren TV wordt gelanceerd.
Kleuren TV 1948

1949 Vrouwen kiesrecht treedt in voege.
1950 Koning Leopold keert terug waardoor er vele incidenten ontstaan en hij troonafstand doet ten voordelen van Prins Boudewijn.
Aanhoudende stakingen in textielnijverheid, haven en de koolmijnen.
De eerste Belgische vrijwilligers vertrekken naar Korea.
Vetrek Soldaten naar Korea 1950
1951 De Koningskwestie bekomt definitieve beslag door troonafstand van Leopold III.
Troonafstand 1951
Loonkoppeling aan de index.
1952 De eerste gesneuvelde soldaten van Korea oorlog worden ontscheept in de haven van Antwerpen.
Grote rupsenplaag, kaal gevreten bomen.
Rupsenplaag 1952
1953 Duizenden mensen worden geŽvacueerd wegens overstromingen (storm) in Oost- en West Vlaanderen.
Baasrode 1953 Antwerpen 1953
Heist aan Zee 1953 Ruppel 1953
Oostende 1953

Mijnramp Wasmes in de Borinage.
Heropbouw van de IJzertoren.
1954 Politieke omwenteling CVP verliest.
Protest van het vrij onderwijs tegen minister Collard.
Betogingen van de Gepensioneerden.Schelde vriest weer eens dicht.Schelde-1954

1955 De Schoolkwestie wordt met betogingen voortgezet.(Wegenblokades)
Schoolkwestie 1955
Stan Ockers wordt wereldkampioen op de weg.
1956 Dodelijk ongeval van Stan Ockers in het Sportpaleis van Antwerpen.Zeer koude winter.
Temse-1956 Albertkanaal 1956
Hongaarse vluchtelingen stromen ons land binnen.
Begin van de werken aan het Atomium. Kanselier Adenauer brengt bezoek aan Antwerpen.
Opening van de Autoweg Brussel Ė Oostende.
1957 Voorbereidingen van de wereld tentoonstelling te Brussel.
1958 Expo Brussel.
Expo 1958
De eerste vrouwelijke politieofficier te St. Niklaas.
Merkbaar drukkend wordende verkeer.
De tol aan het Waasland tunnel wordt afgeschaft.
Opening van het gedeelte Boudewijn snelweg Antwerpen Ė Luik.
Fernadel (Don Camillo) bezoekt Antwerpen.
1959Huwelijk van Prins Albert met Paola.
Onlusten in Kongo Leopoldstad.
Kongo 1959
1960 Militairen worden naar de Kongo gestuurd, honderden Belgen worden er mishandeld en of vermoord.
Huwelijk van Koning Boudewijn met Fabiola.
Geboorte van Prins Filip de zoon van Prins Albert.
De Sjah van Persie bezoekt ons land.
De paraīs vertrekken naar de Kongo en keren nog hetzelfde jaar weer terug.
1961 Massale protesten tegen gewraakte Eenheidswet Eyskens.
Overal stakingen, het huisvuil wordt niet meer afgehaald.
Overstroming Samber - Maas.
Antwerpen
1962 Door graafwerken naast het gebouw van het Ministerie van Economische zaken in de wetstraat te Brussel stort dit gebouw in(17 doden).
In de Antwerpse Kempen (Loenhout) wordt naar olie geboord.
1963 januari is de koudste maand sinds 1838 (min 17ļ te Ukkel)
1963 min 17graad .

De schelde was dichtgevroren en er was heel veel sneeuw.
Antwerpse studenten stelen Manneke Pis.
Geboorte van Prins Laurent.
1964 Terugkeer van de Belgische kolonialen uit Kongo, vele moesten alles in steek laten.
Opening van de Boudewijnsnelweg Hasselt Luik.
Voorbereidende werken voor de Kennedey tunnel.
1965 Rebellen in de Kongo vermoorden meer dan honderd landgenoten meestal missionarissen.
Koningin Elisabeth sterft 31 jaar na haar echtgenoot Koning Albert.
De IJzertoren wordt feestelijk ingewijd.
Begin van de bouw van de Kleine Ring rond Antwerpen.
1966 Mijnwerkers betoging, twee betogers worden door de Rijkswacht neer geschoten.
Ontploffing in de munitiefabriek te Mechelen(6 doden en 70 gewonden).
Studentenbetoging te Leuven.
Een brug over de Boudewijnsnelweg zakt in te Pulle(twee doden en 17 gewonden).
Afbraak van het Zuidstation te Antwerpen.
1967 Een tornado vernielt het Kempische gemeente Oostmalle.
Zware brand in het Innovation gebouw ( grootwarenhuis )325 doden, alle volledig verkoold.
1968 Brand in de St-Pauluskerk te Antwerpen.
Studentenrellen te Leuven, Franstalige tegen de Vlamingen.
Studentenbetoging te Antwerpen.
De bouw van de Kleine Ring rond Antwerpen neemt vorderingen.
Grote brand in de Grand Bazar te Edegem.
Ernest Claes wordt begraven in zijn geboortedorp te Averbode.
1969 Een inwandelen van de Kennedey tunnel met nadien een opening door de Koning en de Koningin.
Stijn Streuvels overleden op 15e augustus, hij werd 97 jaar.
De laatste gaslantaarn verdwijnt uit het stadsbeeld van Antwerpen.
1970 De Kleine Ring rond Antwerpen wordt volledig opengesteld.
Boomplant acties in heel Vlaanderen maar ook in de BSD waar het mogelijk was.
De Limburgse mijnwerkers eisen loonsverhoging van 15% gevolg hiervan waren vele betogingen.
1971 Een vliegtuig van de BEA stort neer te Aarsele (63 doden).
Boerenbetoging, 75.000 man uit heel Europa protesteren tegen de dalende landbouwprijzen.
Op 25 feb. was er een gedeeltelijke zonsverduistering.
Doorheen de Antwerpse Kempen wordt de E3 aangelegd.
De BRT en RTB starten met kleurentelevisie.
1972 Gouden jaren voor de wegenbouw, bijna elke maand wordt er ergens een nieuw stuk autoweg voor het verkeer opengesteld.
De vogelvangst wordt verboden.
Brand in de Kalmthoutse Heide.
Staking van de pomphouders in de benzinestations.
1973 De Arabische landen draaien de oliekraan dicht, gevolg van snelheidsbeperkingen en rijverbod op zondagen.
Staking in de Antwerpse petroleumsector.
Eind november valt er het dikste pak sneeuw sinds 1925.
Begin kabeltelevisie in het Antwerpse.
1974 Eddy Merckx wordt wereldkampioen bij de profs in Montreal.
Fatale brand in het Heilig Hart college van Heusden, 23 scholieren komen in de vlammen om.
Aanhoudende regenval vernielen de oogst, dienstplichtigen militairen helpen redden wat er nog te redden valt.
Overstromingen te Mechelen - Baasrode en ook in de Antwerpse Scheldekades.
Baasrode 1974 Oostende
De jackpots worden in de cafťs verboden.
1975 Een hittegolf (30 graden op 04aug.) treft ons land opnieuw, na 1911,1932 en 1947.
Chemiefabriek Uniun Carbide vliegt in de lucht (6doden en 1 miljard schade).
De Antwerpse premetro wordt in gebruik genomen.
Stakende binnenschippers blokkeren het Albertkanaal te Antwerpen.
Het dragen van de autogordel wordt verplicht in de BENELUX.
1976 Zware winterstormen teisteren ons land gevolg van overstromingen en dijkbreuken.
Ruisbroek 1976 Moerzeke 1976

De zomer valt in een ander uiterste uit onze geschiedenis, nauwelijks regen en in juli komt er bovenop nog een hittegolf met temperaturen boven de 30 graden.
Waterverspilling wordt streng bestraft, bosbranden ontstaan en op eind juli komt er eindelijk een einde hieraan met onweer en wolkenbreuken.
1977 Vlaanderen en WalloniŽ bekomen beperkte autonomie en Brussel wordt volwaardig derde gewest.
Opening van Rubens - tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
De werkloosheid stijgt boven de 300.000 man.
IJsboerke te Tienen wordt door een brand in de as gelegd.
Zennedijkdoorbraak
1978 De Nationale Loterij volgt het voorbeeld op van de buurlanden en start met de wekelijkse Lottotrekkingen.
De eerste vrouwelijke politieagenten, meer dan honderd kandidates van wie er zestien door de preselectie geraken.
Ook start van de eerste vrouwelijke Rijkswachters.
1979 Koudegolf, overal vriezen de treinwissels vast, ook vele wegen zijn meerdere dagen onberijdbaar.
Donkmeer
Treinramp te Kapellen, sneltrein Brussel - Amsterdam ramt een kermiswagen die gekneld zat op een overweg.
1980 Wilfried Martens levert een unieke prestatie, Martens -I met VU+FDF, Marten -II zonder FDF, Martens -II een tripartiete en ten slotte Martens -IV rooms-rood.
De zanger Louis Neefs en zijn vrouw komen om het leven bij een zwaar verkeersongeval op de Ring van Lier.
1981Een autobom ontploft in een straat te Antwerpen, honderden miljoenen schade.
De regering Eyskens verlaagt de stemgerechtigde leeftijd voor de nationale verkiezingen van 21 naar 18 jaar.
Betoging te Brussel tegen de kernenergie en de kernwapens.
1982 De frank wordt gedevalueerd met 8,5%, tegelijkertijd bevriest de regering de prijzen en de loonindexeringen.
Guy Verhofstadt wordt voorzitter van de PVV met 28 jaar aldus de jongste partijvoorzitter uit de geschiedenis.
1983 Overlijden van Koning Leopold III en ook van zijn broer de Prins Karel.
De bende van Nijvel laat voor de eerste keer van zich horen.
Overstromingen te Lier en Emblem.
Emblem 1983 19--
1984 Een bom van de CCC vernielt het secretariaat van de PVV te Gent er volgen nog meer aanslagen van deze terroristen.
Ook de ETA laat een bom ontploffen te Antwerpen als protest tegen de uitlevering van twee ETA- militanten aan Spanje.
1985 Het Heiseldrama, supporters Turijn - Liverpool, 39 doden door vechtpartijen en paniek.
Nog altijd slaagt de CCC er in om bommen te laten ontploffen in verschillende Banken en instellingen.
Paus Johannes Paulus II brengt een bezoek aan Antwerpen.
1986 Sandra Kim wint als eerste Belg het Eurovisie Songfestival.
De ambtenaren leggen massaal het werk neer als blijkt dat zij moeten opdraaien voor een groot deel van 200 miljard frank die de regering Martens wil sparen.
De Belgische voetballers komen in de 1/2 finale wereldbeker te Mexico.
Oud -premier P Vanden Boeynants wordt veroordeeld wegens fiscale fraude voor een bedrag van 140 miljoen frank.
1987 De Harald of tree Enterprise kapseist vlak na het verlaten van de haven van Zeebrugge, 189 doden waarvan de meeste Britten waren
Rookverbod in de openbare gelegenheden.
De autotelefoon komt in de handel, aanvankelijk een duur apparaat.
Beurscrash met vele bezorgde gezichten te Brussel.
De Limburgse mijnwerkers leggen weer eens het werk neer als Thyl Gheyselick bekend maakt dat de mijnen van Winterslag, Waterschei en Eisden dicht moeten.
1988 Drie jaar na het Heiseldrama wordt de secretaris generaal van de Belgische voetbal veroordeeld en krijgt zes maand voorwaardelijk.
De Britse hooligans komen vrij na het betalen van een borgsom van 120.000 Frank.
Zware gasexplosie in een appartement gebouw te Antwerpen, drie doden.
1989 Een stuurloze MIG-23 stort neer op een woning te Belegem, wegens een defect had de piloot zijn toestel verlaten.
Massale onrusten over de gehele sector.
De mijnwerkers van Houthalen gaan uiteindelijk akkoord om de koolmijn te sluiten.
1990 Epidemie varkenspest, er worden 1,2 miljoen varkens afgewerkt.
Uitzonderlijk zware storm, windstoten van 170 Km/uur.Antwerpen 1990

De wel gekende striptekenaar(Suske en Wiske) Willy Vandersteen sterft.
1991 Hamsteren wegens de Golfoorlog, vooral suiker verdwijnt massaal.
J-P Van Rossem stelt zijn partij R.O.S.S.E.M. voor onder een slogan "Geen Bezwijn, stem Libertijn", hij haalt bij de verkiezing 4 zetels.
1992 Dehaene komt aan het bewind, dit betekende meteen het einde van Wilfried Martens, doch de Koning maakt Martens onmiddellijk minister van Staat.
Het begrotingstekort was veel erger dan gedacht, de departementen moeten 5% inleveren, de accijnzen op de brandstof met 10% verhoogd en de Nationale Bank verkoopt 70 miljard aan goud.
De elfjarige kleinzoon van R. De Clerck wordt ontvoerd, de ontvoerders eisen een losgeld van 256 miljoen frank.
1993 Koning Boudewijn sterft aan een hartaanval tijdens zijn verblijf te Motril in Spanje.
Albert II wordt enkele dagen later Koning. J-P Van Rossem verstoorde de plechtigheid tijdens de eedaflegging van koning Albert -II.
1994 10 Belgische paracommando's sterven door kogels en machetes van Rwandese militairen.
De Belgische generaal F. Briquemont geeft zijn ontslag als hoofd van de VN-vredesmacht in BosniŽ.
Nieuwe fase van de Staatshervorming, Vlaams-Brabant (Lode De Witte wordt gouverneur)
De tunnel onder het Kanaal gaat open, hierdoor snelle verbinding Brussel - London.
Leo Delcroix wordt betrapt op gesjoemel bij de bouw van een villa in Frankrijk, kort daarvoor maakte hij zich populair door de dienstplicht af te schaffen.
1995 Paus Johannes Paulus komt voor de tweede keer naar ons land, zaligverklaring van pater Damiaan.
Opsporingsberichten naar de meisjes An en Eefje die verdwenen zijn.
Dutroux heeft toegeslagen.
1996 Dutroux wordt aangehouden dank zij een getuige die een deel van de nummerplaat van zijn bestelwagen noteerde.
Vliegtuigramp. Een Herculestransportvliegtuig C130 stort neer na een doorstart op de luchthaven van Eindhoven, 34 doden.
1997 Een Hongaarse dominee wordt gearresteerd, hij wordt er van verdacht zes familieleden vermoord te hebben.
De laatste Renault loopt van de band in Vilvoorde.
1998 Marc Dutroux ontsnapt uit het gerechtsgebouw te Neufch‚teax, 4 uur later wordt hij opnieuw opgepikt.
Overstromingen te Ekeren, Merksem, Duffel en Broechem.
Deurne 1998
1999 Dioxinecrisis, honderden miljoen kippen, eieren en afgeleide producten worden vernietigd. Alles waarin eieren zitten wordt uit de handel genomen.
Totale zonsverduistering op 11 augustus.
Inzegening huwelijk van prins Filip met jonkvrouw Mathilde.